Įžanga į skaitmeninę kultūrą

multimedijos

centras
humanitarams

Kas yra skaitmeninė kultūra ir ką ji žada humanitarams  

Elektroninės leidybos kursai

Tiems, kurie mokosi ir moko  

Pasaulio voratinklis kviečia

Multimedijos resursų duomenų bazių WWW adresai  

  

Nemokamos konsultacijos

 

Turite problemų su kompiuteriu ar programine įranga? - Padėsime. 

   
   

Skaitmeninė kultūra yra plati. Ji egzistuoja ir reiškiasi per Internetą - visuotinį kompiuterių tinklų tinklą, sukurtą JAV Gynybos departamente 1960 m..Skaitmeninė arba dar kartais vadinama kibernetinė kultūra yra galima tik pasaulinio kompiuterių tinklo ryšių kanalų, aibės serverių ir terminalų dėka. Ji klesti ten, kur vartotojai "susitinka" begaliniuose jos ryšių ir kanalų labirintuose, suranda vieni kitus ir keičiasi nuomonėmis, informacija, meno kūriniais bei savo atradimais ar patyrimais. Tokios virtualios bendrijos, sistemos ar sąveikos yra labai plačios ir įvairios. Jos naudoja elektroninį paštą, kuria įvairiausioms temoms skirtas naujienų grupes, elektronines konferencijas ir e-žurnalus, elektroninių pokalbių kambarius, interaktyvias Interneto svetaines pasauliniame kompiuterių tinkle WWW (World Wide Web), bei daugelį kitų darinių (IRC- Internet Relay Chat, Usenet, Bulletin Board System (BBSs), Usenet, MOOs ir MUDs).

Skaitmeninė kultūra yra gili. Nors ji gali būti ir lėkšta kaip koks vienišas neatsakytas elektroninis laiškas, neradęs savo adresato. Bet dažniausiai yra kitaip: skaitmeninė kultūra yra bendradarbiavimo ir sudėtingos bendros veiklos, vykstančios  tiek skirtinguose ervdvės plotuose, tiek skirtingais laikotarpiais, rezultatas. Iš tiesų daugelyje virtualių bendrijų susidaro tam tikri socialiniai ryšiai, kintančios sąveikos. Vyksta politiniai ir kitokie disputai, sudaromos sąjungos ir kyla priešprieša, kuriama sava "istorija". Elektroninės diskusijos bendrija, panašiai kaip realiame gyvenime,  primena mažo miestelio bendriją: ji turi savo kvailį ir savo išminčių, savo idealistus ir niurzgas, studentus bei rūpestingus prižiūrėtojus. Yra sava "žaidimų aikštelė" ir slapti praėjimai, ir, be abejo, miesto "valdžia" ir kitos struktūros... Viskas kaip gyvenime.

Skaitmeninė kultūra yra nuolat kintanti. Aišku, tai ką mes šiandien vadiname skaitmenine kultūra, rytoj gali nebeegzituoti tuo pačiu pavidalu. Panašiai kaip ir  kitos naujosios technologijos, kompiuteriniu ryšiu pagrįstos informacinės technologijos kinta neįsivaizduojamu greičiu. Visuomenė nuolat asimiliuoja, "įsiurbia" ir integruoja į savo asmeninį gyvenimą ir verslą naująsias informacines technologijas. Elektroninė komercija  buvo naujiena vakar, šiandien ji jau tampa kasdienybe, o kas atsiras rytoj?. Prisiminkime truputį artimos istorijos. Elektroninis paštas ir listserverių tarnybos dominavo pasauliniame kompiuterių tinkle nuo jo atsiradimo pradžios iki maždaug 1980-jų, atsiradęs Gopher pakeitė organizacines struktūras devintajame dešimtmetyje. Greit atsirado tinklo naršyklės: Mosaic, vėliau Netscape ir Internet Explorer, kurios iš esmės pakeitė tinklo ideologiją - pereita nuo tekstų prie kitų medijos formų. Atsirado ne tik paveikslai ir garso įrašai, vis daugiau naudojama animacijos, video įrašų, pakeliui yra interaktyvioji televizija. Kas pasakys, kaip naujosios dinaminės technologijos pakeis pasaulinį tinklą artimiausioje ateityje? Svarbiausia, ko galima tikėtis yra kolektyvinės ir individualios pastangos perkurti tai, ką mes dabar pavadinome skaitmenine kultūra.

Skaitmeninė kultūra yra plati, gili ir nuolat kintanti. Priėmus šį teiginį kaip tiesą, kaip gi mes tikimės suprasti, kas  yra skaitmeninė kultūra, kur jos ribos ir kaip nustatyti jos požymius? Kad mums drąsiau būtų tyrinėti, prisiminkime, kad beveik tokie patys klausimai iškyla  visiems studijuojantiems ir tradicinę kultūrą - antropologams, sociologams. Galų gale, bet kuri kultūra yra ir plati , ir gili, ir nuolat kintanti, jegu ji iš tiesų yra kultūra.

Kas gi yra skaitmeninė kultūra? Tikrai lengviau yra nurodyti keletą skaitmeninės kultūros dimensijų, nei sukurti vienintelį jos apibrėžimą. Dažniausia skaitmeninės kultūros terminas naudojamas kalbant apie šiuolaikines kultūras arba kultūros produktus, susijusius su technologijomis. Pavyzdžiui Mark Dery savo knygoje Escape Velocity: Cyberculture at the End of the Century (New York: Grove Press, 1996) tapatina skaitmeninę kultūrą su "kompiuterių amžiaus subkultūromis". Siauresne prasme skaitmeninė kultūra apibrėžiama (Resource Center for Cyberculture Studies (RCCS) tinklalapyje http://otal.umd.edu/~rccs/) kaip kultūrų ir kultūros produktų rinkinys, kuris egzistuoja ir yra galimas tik Interneto dėka, kartu su visais tas kultūras ir kultūros produktus aptariančiais tekstais.

Kuo prasideda skaitmeninė kultūra Lietuvoje? Vienas iš būdų geriau suprasti skaitmeninę kultūrą yra savarankiškai nagrinėti jos elementus po vieną. Pasaulyje jau nagrinėjamos tokios temos kaip elektroninė demokratija, kibernetinė erdvė ir rasė, skaitmeninės kultūros politinė ekonomika... Lietuvoje, kur Internetu kol kas naudojasi apie 5 -7% gyventojų, iki tokių svarstymų dar labai toli. Mums dar reikia įveikti informacinį neraštingumą. Ne kiekviena firma nori turėti savo skaitmeninį atvaizdą Internete ir sugeba juo sėkmingai naudotis, ne kiekvienas universitetas ar mokslinis institutas, sukūręs savo svetainę, supranta, kad geriau jos visai neturėti, negu ją laikyti keletą metus neatnaujinamą... Vidutiniam mūsų visuomenės atstovui dar reikia pasiėmus "Elementorių"  eiti į mokyklėlę ir dėlioti raides, skiemenis į žodžius ir išsiaiškinti:

  • Kas yra HTML formatas?

  • Kaip kuriami Interneto puslapiai ir kaip juose surandama norima informacija?

  • Kas yra multimedija ir ką ji man žada?

  • Kaip patraukti kuo daugiau lankytojų į mano Interneto svetainę?

  • Kuo skiriasi autorinė teisė Internete nuo paprastosios?

Tai klausimai, kuriuos Jūs galėsite išsiaiškinti laikas nuo laiko aplankydami mūsų SKAITMENINĖS KULTŪROS SVETAINĘ; čia rasite įdomių ir naudingų nuorodų į pasaulio skaitmeninės kultūros centrus ir besikuriančius židinėlius Lietuvoje, informacijos apie skaitmeninės leidybos kursus, naujausių informacinių technologijų terminų žodynėlį. Užsirašę į skaitmeninės leidybos kursus specialioje Interneto svetainėje http://mm.mch.mii.lt/ , galėsite mokytis elektroninės leidybos gudrybių ir dar daug ką sužinosite.

Eikime kartu skaitmeninės tikrovės link!

© 2000, MCH 
Atnaujinta 2000.06.05